tirsdag 24 jun 2014 - Ansager
Bevar overbygningen på Ansager Skole!
Svar fra undervisningsministeriet

Jeg rettede i sin tid henvendelse til undervisningsministeriet,da jeg havde brug for fortolkning af paragraf 24, stk. 3 i bekendtgørelse af lov om folkeskolen.

Da jeg tænkte, at skolen var sikret/garanteret klassetrin fra 0.-6.kl., ud fra devisen om, at elevtallet er over 150 elever og over 900 borgere i byen.

Jeg fik svar fra undervisningsministeriet, og i forbindelse med den nye skolereformen, ændres folkeskoleloven - desværre for vores vedkommende, da vi ikke vil være garanteret en skole med grundtrinene 0.-6. kl., som i den nuværende gældende bekendtgørelse om folkeskolen.

Så om 2 år, da vi i forbindelse med aflevering af underskrifterne fik lovning på,at der ikke sker noget med skolen i de næste 2 år, KAN det blive aktuel ikke kun at kæmpe for overbygningen, men skolens eksistens generelt, da det er kommunalbestyrelsen,der fremover får denne bemyndigelse til at træffe beslutningerne.

Men til den tid, er jeg ikke i tvivl om, at vi alle nok skal stå sammen for byens skole - samtidigt vil jeg lige gøre opmærksom på paragraf 22, stk. 3 i den nuværende gældende bekendtgørelse, der giver mulighed for, at elever i 7.-10. kl. kan undervises i nabokommunens skole. Dog med forbehold for, at denne paragraf ændres i den nye Folkeskolelov.

Majken Veloso Klausen

Læs svaret fra undervisningsministeriet: Svar på spørgsmål

vist 672 gange