fredag 13 jun 2014 - Asnager
Skolen møder forenings- og erhvervslivet
Tirsdag aften havde vi på Ansager Skole et rigtigt godt og konstruktivt møde med forenings- og erhvervslivet i forbindelse med den nye skolereform.

Bevæggrunden for mødet var, at skolen er forpligtet til at indgå i et samarbejde med forenings- og erhvervslivet i forbindelse med elevernes undervisning på Ansager Skole.

Se mere i oplægget ”Møde med forenings- og erhvervslivet 110614”

Forskellige modeller og metoder blev drøftet, og der var mange gode idéer i luften.

Vi blev enige om følgende:

Bestyrelsen for Skovlund-Ansager Hallen undersøger om, det er muligt at søge tilskud til nogle instruktører, som kan undervise eleverne.

De 2 oplæg fra mødet skal offentlig gøres på skolens hjemmeside og Ansager info.

Alle, som gerne vil ”prøve kræfter” med undervisning og læring, bedes skrive en mail til Ansager Skole på ansager-skole@varde.dk og kort beskrive hvad man kan være behjælpelig med. Husk at ”prikke” til venner og bekendte og lade budskabet sprede sig!!

Se mere i oplægget ”Skolens tanker om omfang og struktur af samarbejdet”

Lærerne på Ansager Skole skal også selv tage initiativ til at spørge i lokalsamfundet om ”indspark” til undervisningen.

Endelig blev det drøftet om undervisningsplanerne kunne offentliggøres til flere end forældrene. Derved havde flere måske mulighed for at være på forkant med, hvad der skal ske i skolen,- og dermed skabes en bedre mulighed for at byde ind.

Bjarne Lund Christensen, viceskoleleder, Ansager Skole

vist 464 gange