lørdag 17 maj 2014 - Ansager
Ansager Hotel har afholdt generalforsamling
Den 30. april 2014 blev ordinær generalforsamling afholdt i Ansager Hotel ApS med mere end 30 fremmødte anpartshavere.

I beretningen kunne bestyrelsen gøre status.

Den indvendige og udvendige renovering er færdig, og Caspar Theis er ansat som forpagter fra den 1. april. En drøm er gået i opfyldelse for hele Ansager, som nu igen har et hotel i drift.

Bestyrelsen takkede de mere ned 200 Ansager borgere, som har bidraget med en imponerende frivillig indsats i den store renovering af hotellet.

Den udvendige renovering havde ikke været mulig uden 1 mio. kr. i støtte fra Realdanias kampagne Byggeriets Ildsjæle, der støtter frivilligt drevne projekter i det byggede miljø. Formålet har været at genskabe hotellet som byens stolthed gennem en renovering af bygningens ydre. Hvilket formål absolut er blevet opfyldt.

Til bestyrelsen var genvalg til Kim Madsen, Ejvind Knudsen og Peter Fog, mens Knud Erik Madsen og Tove Beck blev valgt som suppleanter.

Bestyrelsens medlemmer er det kommende år Kristian Gylling Jensen, Gert Hansen, Søren Sørensen, Kim Madsen, Ejvind Knudsen, Peter Fog og John Vedstesen, som er udpeget til bestyrelsen af Ansager Borgerforening.

Bestyrelsen er efterfølgende konstitueret med Peter Fog som formand, Gert Hansen som næstformand, Kim Madsen som kasserer og Ejvind Knudsen som referent.

Med venlig hilsen, Peter Fog

vist 775 gange