torsdag 15 maj 2014 - Ansager
Hotel: Udvendig renovering afsluttet
Ansager Hotel har afsluttet den udvendige renovering
Ansager Hotel har afsluttet den udvendige renovering Foto: Karsten Madsen

I Ansager ligger et fint, historisk hotel. I en del år stod det tomt og var under forfald. En gruppe ildsjæle i byen tog derfor initiativ til at restaurere hotellet og omdanne det til byens nye samlingspunkt. Nu er bygningens ydre genskabt i sin oprindelige arkitektur.

I den tid Hotel Ansager stod tom, var bygningen i synligt forfald og en skændsel for bymidten. Samtidig var det et skræmmende signal om et landsbysamfund uden udvikling. Derfor tog en gruppe initiativrige borgere sagen i egen hånd, fik rejst midlerne til at købe boet, og i dag er det byens borgere, foreninger og forretningsdrivende, der ejer hotellet med mere end 200 anparter.

I marts 2013 modtog Ansager Hotel 1.mio.kr. i støtte fra Realdanias kampagne Byggeriets Ildsjæle, der støtter frivilligt drevne projekter i det byggede miljø. Formålet var at genskabe hotellet som byens stolthed gennem en renovering af bygningens ydre. Arbejdet påbegyndtes i starten af efteråret, og hele byen har fulgt den udvendige renovering med stor interesse.

Projektleder Knud Erik Madsen udtaler: Hele projektet er forløbet planmæssigt og i god dialog med kampagnen Byggeriet Ildsjæle. Vi har alle kunnet konstatere, at med monteringen af rækværket ved kørestolsrampen er projektet afsluttet her i den første uge af april. Vi glæder os over, at vi ved fælles hjælp har kunnet skabe en ny stolthed for Ansager, afslutter han

Med projektet har hotellet fået nye vinduer, døre og tag, så det arkitektonisk passer til det oprindelige udtryk. Samtidig er mure og loft blevet isoleret, og trapper og murværk reparereret.

Byggeriets Ildsjæle har med donationen til Ansager Hotel bidraget på væsentlig vis til at Ansager-borgernes drøm om et nyrenoveret hotel er gået i opfyldelse. Nu hvor hotellet står færdigt, er det byens nye tværkulturelle hus med plads til sociale aktiviteter og samvær. Et hotel som i dag fremstår i sin oprindelige arkitektur som en markant og central bygning midt i Ansager. Sammen med andre restaureringsarbejder i byen vil det nye samlingspunkt være med til at genskabe en attraktiv bymidte.

Peter Fog, Ansager Hotel ApS

vist 776 gange