fredag 4 apr 2014 - Varde
Borgere får spørgetid ved byrådsmøder
Borgmester Erik Buhl om spørgetid
Borgmester Erik Buhl om spørgetid
Varde Kommune vil gerne være åben op brugervenlig, derfor indføres direkte spørgetid uden formaliteter.

Når politikerne i Varde Byråd tirsdag den 6. maj sætter sig til bords for at holde sit faste, månedlige møde, er der reserveret plads til et helt nyt indslag på dagsordenen: Spørgetid…

- Ja, helt nyt er det nu ikke. Vi har haft det før, men nu bliver det i en ny form, forklarer borgmester Erik Buhl.

- Hidtil har der været mulighed for at borgerne kunne stille skriftlige spørgsmål. Der har så været nogle tidsfrister og den slags – men alt det ophæver vi nu.

- I stedet indfører vi en mere brugervenlig og spontan spørgetid, hvor borgerne kan møde frem til byrådets møder. Her er den første halve time så reserveret til spørgsmål og svar – naturligvis i det omfang, at vi har mulighed for at give konkrete her-og-nu-svar, fortsætter Erik Buhl.

- Vi kan ikke have alting i hovedet, men naturligvis vil der være spørgsmål, der umiddelbart kan besvares, og så vil vi gerne gøre det, når borgerne har noget på hjerte, tilføjer borgmester.

Han ser det nye tiltag som en åbenlys forlængelse af, at Varde Kommune netop har åbnet et splinternyt intranet – ”Vores Varde”, der også er åbent for alle, der ønsker at kigge Varde Kommune ”i kortene”.

- Selvfølgelig kan der så være ting, vi ikke umiddelbart kan svære på. I de tilfælde vil vi i stedet svare skriftligt i løbet fem dage, fortsætter borgmesteren, der dog oplyser, at der ikke kan stilles spørgsmål, der handler om konkrete punkter på byrådets dagsorden, eller til sager, der handler om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold.

Et skridt mpd TV-tramsmission

Den ”nye” spørgetid” blev hilst velkommen af flere af byrådets medlemmer, blandt andre af konservative Niels Christiansen, der forudså at den øgede adgang til byrådet, via såvel intranet som spørgetid, også kan være et skridt i retning af en kommende tv-dækning af møderne i byrådet.

- Rundt om i landet har flere kommuner indført live-transmissioner fra møderne, og har høstet gode erfaringer med det. Måske kan det blive det næste skridt for os, forudså den konservative lokalpolitiker.

Pressemeddelelse

vist 355 gange