tirsdag 4 mar 2014 - Ansager
Årsberetning 2013
Formandens beretning for Ansager Lokalhistoriske Arkivs Støtteforening

Det sidste år har været et lidt stille år for Støtteforeningen, dog var vi ivrige deltagere i den første Mariefestival sammen med Dagli’ Brugsen, som betalte leje af telt, borde og stole og oven i købet lod hele overskuddet tilfalde Arkivet. Desværre er vi gået lidt ned i medlemstal fra 195 medlemmer (”hoveder”) til 168 enkelt- og familiemedlemmer, men heldigvis er antallet af sponsorer stabilt.

Allerede fra opstarten var vi overbeviste om, at ”Den gamle Station” havde en sådan størrelse, at den ville kunne blive samlingssted for andre aktiviteter end Lokalhistorisk Arkiv. Huset har i årets løb været benyttet til et velbesøgt kursus i brug af hjertestarter arrangeret af Lægehuset, ligesom det har været brugt til møder for udefra kommende, og endvidere har Arkivet selv afholdt nogle orienteringsaftner i mødelokalet; men vigtigst for forsøget på at gøre ”Den gamle Station” til ”Byens Hus” har det dog været, at foreningen Ansager Byudvikling har valgt at have hjemadresse hos os og afvikle mange af deres møder her.

Hvis denne udvikling skal forsætte - og helst øges - har vi hele tiden ment, det ville kræve, at vi fik renoveret såvel taget som tagetagen fuldstændigt. Vi gik derfor allerede i 2012 i gang med at søge bidrag fra fonde, hvorfor vi bad vore håndværkere om et overslag på, hvad en ombygning ville kunne beløbe sig til. Håndværkerne var meget velvillige og nåede frem til et overslag på ca. kr. 650.000. Vi søgte i første omgang hos Realdania, men fik desværre i januar 2013 afslag. Derefter forsøgte vi at søge hos Lokale- og Anlægsfonden, som tilsyneladende har glemt os, i hvert fald har vi indtil nu ikke hørt fra dem. Når vi nu har stillet videre fondsansøgninger i bero, skyldes det, at ”Den gamle Station” er blevet et af projekterne under Udviklingsplanen for Ansager 2018, og vi mener, at mulighederne for et positivt svar er større, ved at vi støtter os til Ansager Byudvikling, som formodentlig nu har truffet aftale med et selskab, som har specialiseret sig i fondsansøgninger. Projektgruppen, ”Fortid og fremtid i ”Den gamle Station”, som ikke er lukket (vi vil meget gerne have flere deltagere), består indtil videre af Støtteforeningens bestyrelse samt medarbejdere fra arkivet, og lige nu venter vi, efter aftale med Kim Madsen på et udspil fra Ansager Byudvikling og firmaet, som Ansager Byudvikling har valgt.

Ole Andreasen, formand

vist 538 gange