lørdag 9 mar 2024 - Ansager
Generalforsamling i støtteforeningen til arkivet
Arkivet viser nyerhvervede gamle fotos under generalforsamlingen
Arkivet viser nyerhvervede gamle fotos under generalforsamlingen Foto: ai Karsten Madsen
Datoen er den 26. marts 2024 kl. 19 på lokalarkivet

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse, suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Arkivet vil vise nogle af de nye fotos, som arkivet har modtaget siden sidste gang.

Arkivets støtteforening

vist 239 gange