lørdag 11 jan 2014 - Ansager
TV-signalet afbrydes
29 husstande i Ansager er i fare for at gå glip af Håndbold EM, Arven, Badehotellet, Børne-tv oma. pga. af manglende kontingentbetaling.

Ansager Antenneforening har i dec. måned udsendt kontingent opkrævning for 1. halvår 2014, men har pt. 29 husstande i restance.

Disse husstande risikerer nu at få lukket Tv-signalet idet bestyrelsen ikke finder det rimeligt overfor alle andre medlemmer der hver gang får betalt til tiden.

Alle medlemmer er orienteret via opkrævning fra NETS, at ved manglende betaling bliver der lukket for signalet uden yderligere varsel.

Bestyrelsen er træt af at skulle bruge så meget ekstra tid på at indkræve de manglende betalinger, og da det stort set er de samme husstande der er problemer med ved hver opkrævning. Bestyrelsen vil derfor bestille en tekniker til at lukke for Tv-signalet og dermed også en afbrydelse af internet for dem der får det fra YouSee.

De husstande der bliver lukket, og gerne vil have åbnet igen, medfører det således en ekstra regning på kr. 600 + kontingentrestancen for en genåbning af Tv-signalet.

Vi kan kun opfordre restancemedlemmerne til hurtigst muligt at få tingene bragt i orden, evt. kontakt foreningernes kasserer på tlf. 2016 7604, hvis der er noget man er i tvivl om.

Ansager Antenneforening

vist 752 gange