lørdag 28 dec 2013 - Ansager
Musikeren: Viljen til at ville giver evnen til at kunne
De fleste Neighbours musikere er bosat i Ansager
De fleste Neighbours musikere er bosat i Ansager
1.260 borgere har tydeliggjort, hvad et lille samfund kan – hvis det vil. Sådan siger erhvervsmanden Magnus Dahlmann, som er formand for Ansager Byudvikling

Uden den platform, som Helge Engelbrecht har skabt, ville byens femårige udviklingsplan ”Ansager 2018” være meget svær at føre ud i livet, siger Magnus Dahlmann, formand for bestyrelsen i foreningen Ansager Byudvikling. Selv,om han bor i Kolding, er hans tilknytning til Ansager stærk. Dels er han født i byen, dels har han og hustruen for syv år siden købt et hus i Ansager, som de regner med at flytte til inden for en overskuelig tid.

Det er borgernes vision at gøre byen kendt som højborg for musikkulturel innovation og udfoldelse. Det handler om at bruge musikken som motor til at skabe vækst inden for bosætning, turisme og erhverv. Med andre ord skabe vækst i oplevelsesøkonomien.

Mariehaven skaber vækst

6.500 gæster kom i sommermånederne til de fem musikarrangementer ”Sommersang i Mariehaven”. Med billetindtægterne samt salg af mad og drikke er dagsomsætningen i Mariehaven på sådanne søndage alene over en million kroner. Hertil kommer væsentlige sideindtægter til byens næringsliv, fortæller Magnus og peger i øvrigt på den lille by Bork, der med sin havnefestival trak en meromsætning fra overnatning, bespisning osv. på 11 millioner kroner ved festivalen i 2011.

”Vi havde 500 musik- og sangudøvere, der spillede og sang fra 23 scener ved byens første Mariefestival i 2013. Festivalen blev en succes. Byen blev i denne weekend besøgt af mere end 2.000 glade festivalgæster, og næringslivet kunne ved debutfestivalens afslutning notere sig en samlet meromsætning på cirka 1,5 millioner kroner. Vi har bestemt ikke planer om at gøre det mindre til næste år,” siger Magnus Dahlmann.

Fundraising frem for kommunepenge

Ved kommunevalget i november 2013 var stemmeprocenten meget høj i Ansager. Det giver god mening for Magnus Dahlmann: ”Jeg tror, at strategien ”Ansager 2018” har været kimen til en mental oprustning. En slags demokratisk opvågnen, sammenhold og følelse af fællesskab, der spiller ind. Vi kan noget selv! Og nu har vi fået en lokal politiker ind i byrådet.”

Det handler ikke om enkeltpersoner og sponsorater. Men penge skal der til. Derfor opererer organisationen i Ansager Byudvikling med fundraisere. Således fik et af projekterne med genetablering af byens gamle hotel 1 million kroner fra Realdania. Og de vil fortsætte ad fundraising-vejen.

”Vi skal ikke stå med hatten i hånden og bede kommunen om penge. Dem vil vi i størst muligt omfang selv skaffe. Vi vil selvfølgelig inddrage kommunen og samarbejde med dem, så der sker en øget værdisætning både for Ansager og for kommunen. Vi vil søge byrådets forståelse og opbakning til udviklingsplanen. Vi er hinandens forudsætning, når det handler om at vende en negativ bosætning og med øget turisme skabe vækst og jobs.”

Turister skal blive i Varde

Varde Kommune ligger i forvejen lunt i svinget med hensyn til turisme. Den er således førende turistkommune i Region Syddanmark. Og det skyldes primært kystturismen.

”Vi vil med udviklingsplanen arbejde fokuseret på at skabe en supplerende indlandsturisme,” forklarer Dahlmann. ”Med musikken som et af tre indsatsområder ønsker vi at understøtte og udbygge byens musikalske og kulturelle aktiviteter og dermed skabe synergi, økonomi, arbejdspladser, nye virksomheder, øget turisme og bosætning, udvikling og vækst,” slutter Magnus Dahlmann og undlader ikke at nævne, at vestkystens mange tusinde turister krydser byen for at komme til nabokommunens store internationale attraktion Legoland.

Ansager Byudvikling vil sammen med Varde Erhvervs- og Turistråd udarbejde en ”turiststrategi” for området. Musikken spiller her en væsentlig rolle, og byen forventer i 2014 at kunne åbne et lokalt turistkontor.

Af Henrik Strube, MUSIKEREN nr. 1 januar/februar 2014 (bragt med tilladelse af 28.12.13)

vist 1189 gange