søndag 17 nov 2013 - Ansager
Hotel: Information og brunch
Informationsmøde på Ansager Hotel
Informationsmøde på Ansager Hotel Foto: Johnny Enghave
Solen skinner og folk er ude og har alle retning mod hotellet, som har indbudt til informationsmøde og brunch denne søndag formiddag

Omkring 50 mødte op for at se, hvor langt renoveringen er skredet frem.

Peter Fog, formand for bestyrelsen, informerede om status på projektet, som går hurtigt fremad. Siden indkaldelsen til mødet blev delt ud, har hotellet allerede fået nyt tag og de øverste vinduer er skiftet. I den kommende uge nedtages stilladset omkring hotellet.

Indvendigt mangler der stadig enkelte rum, men de mange frivillige er kommet langt, faktisk har over 200 har været i gang med store og små opgaver.

Ny i bestyrelsen

Søren Sørensen er kommet ind i bestyrelsen. Han var valgt som suppleant, men er nu gået aktiv ind i bestyrelsesarbejdet. Det er kærkomment med nye kræfter, gav Peter Fog udtryk for.

Økonomi

Det er målet, at hotellet har så lidt gæld som muligt, når renoveringen er færdig. Det samlede lån skulle gerne holdes under 1.600.000 kr, for at kunne give en forpagter rimelige vilkår at drive hotellet under.

Udleje af hyttebyen giver en stabil indtægt som i 2013 har ligget over det forventede. Dog har man haft et tab på 32.000 i forbindelse med døgnkioskens konkurs. Det svarer til 2 ugers lejeindtægter i juli, som er årets bedste måned. Pengene må anses for tabt.

Der bliver af princip ikke sat gang i renoveringsarbejder før pengene er tilstede. Lige nu mangler der ca. 250.000 kr for at de sidste rum kan færdiggøres. Så er der nogen, som har villet se tiden an, om det med hotellet nu også blev til noget, inden de ville bidrage. Så er det måske nu lidt ekstra penge til projektet, vil have en stor effekt.

Forpagter

Der er ikke ansat en forpagter endnu. Ingen har turdet forpligte sig, mens ombygningen stod på. Én er dog meget interesseret, og man holder kontakten vedlige og håber på at få en aftale tidligt i det nye år.

De mange fremmødte kunne efter den sidste kop kaffe gå rundt og ved selvsyn danne sig et indtryk af renoveringens fremskridt siden sidst.

Karsten Madsen

vist 685 gange