mandag 11 nov 2013 - Ansager
Skydebanen: Kompromis om lokalplan
Ejner Frost fra nabogruppen og Torben Svingholm fra Ansager Jagtforening
Ejner Frost fra nabogruppen og Torben Svingholm fra Ansager Jagtforening Foto: Karsten Madsen
Naboers klage over manglende miljøundersøgelse i skydebanens lokalplan, som netop har været i høring, trækkes tilbage.

Ansager Jagtforening ønsker at udvide skydebanen med en riffelbane og i den forbindelse opføre støjdæmpende jordvolde omkring riffelbanen. En lokalplan for dette projekt har netop været i høring.

Naboer til skydebanen på Starupvej og Mølgårdsvej, som allerede er generet af støjen fra banen, frygtede endnu mere støj efter den planlagte udvidelse af skydebanen. De har derfor indgivet en klage over Vardes Kommunes skøn af, at en miljøundersøgelse ikke er nødvendig.

Det kom helt bag på Ansager Jagtforening, som ejer skydebanen, at der blandt naboerne var så massiv modstand mod udvidelsen. Jagtforeningen skyndte sig derfor at indkalde til en informationsaften omkring projektet for at informere og komme i dialog med klagerne.

Jagtforeningens bestyrelse og naboerne er nu sammen kommet frem til et kompromis, som begge parter er tilfredse med. Efter den nye aftale bliver der gjort alt, hvad der er praktisk muligt, for et begrænse støjen mod nord. De planlagte volde bliver forhøjet med 2-3 meter og forlænget mod øst.

"Det har været godt at få denne snak med naboerne. Vi ved godt, det kan høres når vi skyder, men det kom virkelig bag på os, at man er så generet", forklarer Torben Svingholm fra jagtforeningen.

På informationsmødet den 7. november var der også mødt naboer til skydebanen i syd og vest op. De vil ikke få gavn af støjvoldene ind mod byen, men Torben Svingholm kunne på mødet fortælle, at langt størstedelen af skydningen fra næste sæson foregår inde fra støjisolerede skydehuse, som netop er blevet færdigbygget. Man skyder mod nord, og i den retning hjælper husene ikke, men de vil reducere støjen rigtig meget bagud mod syd.

Et er støjdæmpning, noget andet er, hvor ofte der skydes og hvor mange skud.

"Vi har ingen planer om at udvide skydetiden eller bygge flere baner. Riffelbanen vil som hovedregel blive benyttet, når der i forvejen skydes på flugtskydningsbanen." forsikrer Torben Svingholm over for de naboer, som er utrygge ved, om riffelbanen vil medføre flere skydedage.

Ejner Frost, som har været med til at forhandle aftalen på plads for naboerne, er glad for aftalen. "Vi får som naboer reduceret støjen så meget, som det med rimelige midler kan gøres. Det må også være i skydebanens interesse at ligge et godt stykke under lovens krav. Miljøkravene vil ikke bliver lempeligere i fremtiden", mener han.

Klagen trækkes nu tilbage og jagtforeningen tilpasser projektet efter det foreliggende kompromis. For at vedligeholde kontakten og bevare dialogen har jagtforeningen og naboerne altalt at mødes en gang om året fremover.

Karsten Madsen

Der skal bruges omkring 70.000 m3 jord til støjvoldene. Det svarer til, at lastbiler skal køre over 5.000 læs jord til banen.

Jorden til voldene hentes fra steder, hvor man skræller jord af i forbindelse med byggemodning.

Støjen ved den nabo, der ligger tættest på, vil med de oprindelige planer blive reduceret fra 66 db til 59 db, hvilket er en halvering.

Riffelbanen tages ikke i brug før støjvoldene er på plads.

De støjvolde, som har den største virkning også mod støjen fra flugtskydebanen vil blive bygget først, så man hurtigt kan få glæde af dem.

De aftalte ændringer af støjvoldene kræver et tillæg til lokalplanen. Dette tillæg vil komme i høring i første halvdel af 2014.

Jagtforeningen har ikke fået udleveret navnene på de naboer, som måtte have indsendt høringssvar til lokalplanen. De har derfor ikke kunnet kontaktes omkring informationsaftenen.

vist 838 gange