onsdag 30 okt 2013 - Ansager
Borgerforeningens generalforsamling
Borgerforeningens generalforsamling
Borgerforeningens generalforsamling Foto: Johnny Enghave
Ansager Borgerforening afholdt onsdag aften sin ordinær general­forsamling på Ansager Hotel

Niels Haahr Larsen blev valgt som dirigent.

Derefter afholdt formandens stedfortræder (Karin) beretning og kunne fortælle, at der var givet et pengebeløb på 80.000 kr. til det nyt handicaptoilet på hotellet, og at der var indkøbt nyt snerydningsmateriel - som i øvrigt vil blive præsenteret her på siden på et senere tidspunkt.

Budgettet for næste år blev godkendt, og da der ingen indkomne forslag var, gik man direkte til valg af bestyrelse og revisorer.

På valg til bestyrelsen var: Jørgen Kristensen (ønsker ikke genvalg) Brian Falk og Karen Sølund Kristensen. De to sidstnævnte blev genvalgt, og i stedet for Jørgen Kristensen blev undertegnede Johnny Enghave valgt.

Suppleanter til bestyrelsen er Ulrik Hansen og Ingrid Pedersen.

Revisor: Martin Hansen og Børge Thomsen. Mette Nielsen blev valgt som suppleant.

Johnny Enghave

vist 725 gange