mandag 14 okt 2013 - Ansager
Flugtskydebane i Ansager møder protest
Flugtskydebane i Ansager
Flugtskydebane i Ansager
Et 15,4 hektar stort areal syd for Ansager skal sælges til jagtforeningen, der vil udvide stedets flugtskydebane og etablere en riffelbane. Men naboerne er bekymrede for larmen.

Fra at være lejere har Ansager og Omegns Jagtforening i september fået grønt lys til at kunne købe det areal syd for Ansager, hvor deres flugtskydebane ligger.

Foreningen vil samtidig gerne udvide flugtskydebanen og udbygge den med en riffelbane, så et forslag til en ændring af lokalplanen er i disse uger i høring. Allerede nu har kommunen modtaget en indsigelse mod udvidelsen, som er underskrevet af en række naboer på Mølgårdvej og Starupvej tæt på banen.

Naboerne er bekymrede for støjgener. Allerede med flugtskydebanens nuværende størrelse føler nogle sig belastet af skuddene fra banen om aftenen og i weekender.

Der er foretaget en miljø-screening, hvor det vurderes, at en ændring af banen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, så derfor er det ikke kommunens plan at lave en miljøvurdering. Naboerne til skydebanen finder det dog nødvendigt med en grundigere vurdering af miljøpåvirkningerne, især med henblik på støjgener.

Af: Mai M. Christensen - Ugeavisen Ansager-Helle uge 42

vist 666 gange