mandag 30 sep 2013 - Ansager
Har hotellet financieringen på plads?
Økonomien i fase 3, den udvendige renovering af Ansager Hotel

Hænger projektet sammen økonomisk eller bliver Ansager Hotel gældsat til over skorstenen? Og er hele projektet baseret på frivillig arbejdskraft?

"Finansieringen for fase 3 er på plads. Efter at have indhentet priser ender den samlede pris på det ansøgte beløb. I den pris er inkluderet lønnet arbejdskraft til de fleste arbejdsopgaver, men f.eks. ikke til montering af vinduer, som forventes udført med frivillig arbejdskraft" fortæller Kim Madsen, økonomiansvarlig for fase 3 og kasserer i Ansager Hotel.

vist 402 gange