lørdag 9 mar 2024 - Ansager
Generalforsamling i Antenneforeningen
Generalforsamling i Ansager Antenneforening
Generalforsamling i Ansager Antenneforening Foto: ai Karsten Madsen
Ansager Antenneforening afholder generalforsamling tirsdag den 26. marts kl. 19.30 i Skovlund-Ansager hallens mødelokale

§7 – Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel i de lokale medier.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskabets godkendelse
4.Indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter
6.Valg af revisor
7.Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen AAF.

www.ansagerantenneforening.dk

vist 257 gange