søndag 17 dec 2023 - Ansager
Referat: Skovlund/Ansager Udviklingsrådsmøde
Mødedato den 12. december 2023

Skovlund/Ansager Udviklingsråd vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for det gode samarbejde med borgerforeningerne i Skovlund og Ansager, Ansager Byudvikling og Varde Kommune. En stor tak til alle lokale ildsjæle og frivillige. I gør udvikling mulig, hvilket mærkes og ses.

Vi starter 2024 med en generalforsamling i marts, og til november afholder vi et foreningsmøde.

Skovlund/Ansager Udviklingsråd referat af møde den 12.12.2023

Afbud fra Inger Thisted og Peter Breum

Dagsorden

1. Bordet rundt

 • Marianne: Udviklingsrådet bliver hørt omkring byggegrunde på Lærkevej, dette er beskrevet i referatet fra udvalgsmødet 11.12.2023 i plan og teknik. Der er ligeledes beskrevet, at der er planer om bump/ekspropriation af oversigtsarealet i krydset på Sønderbro, hvilket er prioriteret af plan og teknik. Der har i Ansager været afholdt Julemarked på skolen og på plejehjemmet. Der er juleoptog søndag den 17. december.
 • Bjarne: Der vil blive fulgt op på målinger af vandet ved Kvie Sø. Udviklingsrådet følger dette.
 • Kristian: De sidste grunde på Bjælkager i Skovlund byggemodnes snart, de forventes klar til april 2024. Julemanden er blevet vækket i Skovlund, det var borgerforeningen og spejderne, der arrangerede arrangementet.
 • 2. Efterårsmøde og ”Varde 2030” arrangement.

  Det var et meget kort møde, vi som udviklingsråd var til først. Derefter var arrangementet Varde 2030. Dette var langt, vi synes ikke, at borgerne blev hørt nok, der var ikke debat fra salen. De dilemmaer, der blev fremsat, var kendte problemstillinger for udviklingsrådet og noget, vi har drøftet før. Deltagerne i panelet gjorde det godt. Vi savnede en vinkling fra salen også, så der kom lidt mere bid i spørgsmålene. Vi håber, at der næste gang bliver mere dialog og debat.

  3. FUR – møde i nov.

  Fra Skovlund – Ansager havde vi stop for kommuneplanerne på som punkt. Vi følger emnet tæt sammen med byudviklingen.

  4. Ansøgning fra Senior Boliggruppen Skovlund.

  Vi har haft en drøftelse omkring det og er positive. Punktet tages med igen på næste møde, da vi vil undersøge en ny mulighed omkring midler fra puljen ”en hånd til ildsjæle” fra Varde kommune.

  5. Foreningsmøde/generalforsamling 2024

  Foreningsmødet påtænkes i november 2024. Sidder der foreninger med ønsker eller ideer til aftenens indhold, modtager udviklingsrådet gerne dem. Generalforsamling afholdes den 7. marts 2023; mere info til begge arrangementer følger.

  6. Økonomisk status

  Der er 52.000 kr. dags dato.

  7. Næste møde i 2024

  Torsdag den 25. januar 2024 kl. 19.00

  Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00

  Skovlund/Ansager Udviklingsråd, referent Marianne Ahlers

  vist 394 gange