tirsdag 14 maj 2013 - Ansager
Udvikling/Musik: Kreativitet blandt børn og unge
Skab en kreativ linie i daginstitution og skole

Hovedide

Skabe gode muligheder for kreativitet smæssig læring og udfoldelse blandt børn og unge ved at indarbejde en stærk kreativ linje med kunst, kultur, film og teater og selvfølgelig masser af sang og musik i børn - og unges uddannelsesmæssige opvækst i vuggestue, børnehave og skole.

Projektets elementer

Det er vigtigt for tilflytning at der både er vuggestue, børnehaven og dagplejere samt en god skole fra 0.-9. klasse. At børn og unge i opvækst og uddannelsesforløbet, foruden boglig læring, tilbydes en bredfavnende kreativtsmæssigt læring og udfoldelse.

Hvis vi vil tilbyde det, er det værd at overveje hvordan vi kan:

  • fokusere meget mere på musik, kunst, kultur og teater.
  • samarbejde med lokale kunstnere - musikere, malere, digtere og teaterfolk.
  • oprette børneteater med hjælp fra Møllen og Møllens frivillige.
  • oprette børnekor, instrumentspil for alle børn
  • oprette naturlinje på skolen

Forudsætninger

At der etableres vuggestue. Og gerne i sammenhæng med børnehaven. At der etableres politisk gehør og et samarbejde med politikerne herom.

Ressourcer

Satsningen på musik, kunst, natur og teater vil ligge indenfor forældrebestyrelsesarbejde i daginstitutioner og skole. Der kan opstå behov for investeringer i kompetencer, instrumenter og andet udstyr.

Området

Vuggestue, børnehaven, skolen, Møllen og naturen omkring Ansager

Handlinger

Etablering af vuggestue.
Inddragelse af skole- og daginstitutionsbestyrelser
Indsamling af midler til instrumenter og redskaber

Tidsperspektiv

Gerne opstart 2013 og gennemførelse i 2014

vist 362 gange