onsdag 13 jun 2018 - Bornholm
Vækst - hvordan får vi alle med?
Der er positive udviklingstendenser i store dele af landet, men ikke alle er med. Hvordan sørger vi for, at landet ikke bliver delt i to?
Der er positive udviklingstendenser i store dele af landet, men ikke alle er med. Hvordan sørger vi for, at landet ikke bliver delt i to?
Erik Buhl: - Vækst i landdistrikterne er afgørende, fordi det er en stor del af grundlaget for den positive udvikling, vi allesammen prøver at skabe.

Folkemødet 2018: Der er positive udviklingstendenser i mange landdistriktskommuner, men væksten er ulige fordelt. Hvordan får vi alle med? Vær med, når Landdistrikternes Fællesråd sætter emnet til debat i Landdistrikternes Telt.

Udviklingen går den rigtige vej i mange landdistriktskommuner. Beskæftigelsen er stigende flere steder, og der er fremgang på boligmarkedet i mange af landets kommuner. Det viste bl.a. Regeringens årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse fra april. Men ikke alle tager del i de positive udviklingstendenser. Derfor er der en fare for, at landet skævvrides i udviklings- og afviklingskommuner.

Hvordan får vi alle med?

Landdistrikternes Fællesråd har inviteret fire kommuner til at debattere spørgsmålet på et Borgmestertopmøde i Landdistrikternes Telt fredag den 15. juni fra 10.30-11.30.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, der er moderator på Borgmestertopmødet, glæder sig til debatten:

- Med borgmestertopmødet om vækst sætter vi fokus på en af de største udfordringer i de danske landdistrikter. Nemlig spørgsmålet om, hvordan vi sikrer, at væksten i Danmark kommer alle til gode. Grundlæggende handler det om at sørge for, at landet ikke inddeles i et udviklings- og afviklingsdanmark, men at der skabes muligheder og rammer for vækst i hele landet. Jeg glæder mig til at høre deltagernes bud på, hvordan vi løser udfordringen, siger Steffen Damsgaard.

Fra Odsherred Kommune deltager borgmester Thomas Adelskov i Borgmestertopmødet om vækst. For ham handler vækst bl.a. om at styrke kommunens egne kvaliteter:

- Når vi er i vækst, udvikler vi os i fællesskab. Det er ikke nødvendigvis den samme form for vækst som i de store byer, hvor flere mennesker stuver sig sammen på mindre plads med mere trafik, mere CO2 og mere larm og stress til følge. Vi vil i Odsherred gerne have vækst i livskvalitet, fællesskab og bæredygtighed. Vi vil gerne styrke de kvaliteter, som allerede er til stede på landet. Naturen, nærværet og muligheden for at udfolde talenterne i innovative og bæredygtige erhverv, udtaler borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov.

Også borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl, deltager i Borgmestertopmødet.

- Vækst i landdistrikterne er afgørende, fordi det er en stor del af grundlaget for den positive udvikling, vi allesammen prøver at skabe. Der opstår en masse positive synergieffekter i alle områder, der oplever vækst, udtaler Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune.

Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen har også meldt sin ankomst til Borgmestertopmødet og udtaler:

- Det er vigtigt, at der også er vækst i landdistrikterne, hvis Danmark skal være i balance. Hvis al væksten foregår i de store byområder, så vil landdistrikterne stille dø hen, og sker det, så bliver det meget svært at rette op igen, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder Kommune og tilføjer:

- Gode og velfungerende landdistrikter er med til at tiltrække borgere og dermed forstærkes den gode spiral.

Fra Haderslev Kommune deltager Bo Morthorst Rasmussen, der er formand for Socialudvalget og næstformand i Landdistriktsudvalget i Haderslev kommune. For ham handler vækst særligt om bosætning:

- Forudsætningen for vækst er bosætning, og da må vi udfordre den rigide planlov. I Haderslev Kommune har vi stort politisk fokus på området og afsøger så vidt muligt at få tingene til at lykkes indenfor rammen og dermed åbne for det nødvendige nybyggeri i landsbyerne, udtaler Bo Morthorst Rasmussen, formand for Socialudvalget og næstformand i Landdistriktsudvalget i Haderslev kommune.

Alle fire folder argumenterne ud til Borgmestertopmøde om vækst i Landdistrikternes Telt fredag den 15. juni fra 10.30-11.30.

Pressemeddelelse, Landistrikternes Fællesråd

vist 370 gange