tirsdag 30 jan 2018 - Ansager
Generalforsamling: Håndboldens Venner
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Håndboldens Venner onsdag d. 21/02-18 kl. 19:00 i Skovlund/Ansager hallens mødelokale

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jens Ole Mathiesen og Hanne Kristensen

Vi håber på god opbakning fra alle jer, som interesserer sig for håndbolden i SIF/Ansager.

Håndboldens Venner

vist 350 gange