fredag 17 nov 2023 - Grindsted
Naturmøde i Grindsted: Dialog og Oplæg
Blåfugl i Klokkelyng
Blåfugl i Klokkelyng Foto: Karsten Madsen
Genetablering af DN-afdeling i Billund Kommune

Danmarks Naturfredningsforening inviterer til et lokalt naturmøde i Grindsted den 22. november 2023, med fokus på at genetablere en DN-afdeling i Billund Kommune. Arrangementet, som afholdes i folkehuset No.16, vil byde på oplæg fra eksperter og mulighed for dialog om den lokale natur.

Den rige og varierede natur i Billund Kommune, fra indlandsklitter til jyske heder og sjældne plante- og dyrearter, står i centrum. Naturvejleder Sam Sørensen vil oplyse om naturværdierne i området, efterfulgt af en dialog om frivillige naturindsatser.

Merete Vigen Hansen, formand for DN Varde, og Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, vil også bidrage med indsigter og erfaringer fra deres arbejde.

Deltagelse er åben for alle, uanset medlemskab i DN eller bopæl. Tilmelding kræves for at sikre forplejning. Interesserede kan tilmelde sig på [Tilmelding] og angive interesseområder, som vil hjælpe med planlægningen og valg af relevante oplægsholdere.

Mødet markerer et forsøg på at genoplive DN's lokale afdeling i Billund, som har været inaktiv siden 2017. Det er en unik chance for at engagere sig i lokale natur- og miljøsager, og alle opfordres til at deltage i denne spændende aften dedikeret til naturen.

Mødetidspunkt: Onsdag den 22. november 2023, kl. 19:00 – 21:15.

Mødested: No.16 - Grindsted, Østergade 16, 7200 Grindsted.

Tilmeldingsfrist: Den 20. november 2023.

For yderligere information, kontakt Bente Bækgaard eller Julie Worre
via e-mail (bente@dn.dk/julie@dn.dk) eller telefon (31272076/31625988).

vist 1745 gange