torsdag 16 nov 2023 - Ansager
Referat: Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 9. november 2023

Fremmødt: Hanne Klausen, Karen Johansen, Kristian Støjberg og Finn Grundahl

1) Bordet rundt:
Karen er blevet forespurgt om belysning ved Søparken. Hanne oplyser, at ansøgningen skal indsendes af Ansager Byudvikling.
Kristian fortalte om et orienterende møde vedrørende sognehuset i Skovlund.

2) FUR – input til dagsordenen:
Ifølge Hanne er der kun en foreløbig dagsorden og p.t. ingen input.

3) Borgermøde/konference den 4. dec. 2023:
Kristian laver en fælles tilmelding fra udviklingsrådet.

4) Arrangementer i foråret, foreningsmøde og generalforsamling:
Bare lige så vi kan begynde at få gode ideer til vores generalforsamling og foreningsmøde både emner og datoer. Begge arrangementer skal i afholdes i Skovlund. Gode ideer/forslag modtages gerne med hensyn til temaer til vores foreningsmøde.

5) Økonomi: d.d. er der 53.000 kr. indestående på kontoen.

6) Eventuelt: Ikke mere på hjerte

På Udviklingsrådets vegne Finn

vist 526 gange