onsdag 15 nov 2023 - Kraruplund
Skoven ved Letbæk Mølle solgt
Kraruplund Skov er skoven hvor Letbæk Mølle og Sø ligger
Kraruplund Skov er skoven hvor Letbæk Mølle og Sø ligger Foto: Karsten Madsen
Den Danske Naturfond har købt den 50 hektar store skov Kraruplund med støtte fra 18.315 danskere

Naturfonden har erhvervet Kraruplund, en skov ved Hodde, for at fremme biodiversiteten i samarbejde med Varde Kommune. Formålet er at beskytte den danske natur og dens mangfoldighed. Kraruplund, en af de få skove med oprindelig løvskov i området, bliver nu bevaret og forbedret som levested for lokale dyre- og plantearter.

Vigtig milepæl for Varde Kommunes naturpolitik

Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune, fremhæver kommunens ambitioner om at fremme vild natur og biodiversitet. Han understreger, at skoven fortsat skal være åben for offentligheden, samtidig med at den giver bedre livsbetingelser for flora og fauna.

Naturfondens indsats

Bengt Holst, formand for Naturfonden, forklarer fondens rolle i at beskytte den danske natur gennem erhvervelse af naturområder som Kraruplund. Dette er det 19. område, fonden har sikret, og det bidrager til at imødekomme behovet for mere urørt skov i Danmark.

Kilde: Pressemeddelelse fra Naturfonden

Fakta om Kraruplund

  • Ejer: Den Danske Naturfond
  • Størrelse: 50 hektar (ca. 70 fodboldbaner)
  • Beliggenhed: Hodde mellem Varde og Grindsted
  • Naturtype: Oprindelig løvskov
  • Træarter: Eg, bøg, lind
  • Dyreliv: Ravne, hulduer, grønspætter, isfugle
  • Bidrag: 18.315 danskere og Verdens Skove via Skovcertifikater
  • Formål: Bevarelse af biodiversitet, adgang for offentligheden
  • Tilgængelighed: Handicapvenlige stier, skilte, shelters, bænke
  • Nær attraktion: Letbæk Mølle, populær for familieudflugter

Kraruplunds overgang til et mere naturligt, urørt skovområde er et vigtigt skridt mod at styrke den danske biodiversitet og give offentligheden et smukt naturområde at nyde.

Læs mere her: Sjælden skov købt som gave til naturen

vist 2562 gange