fredag 14 jul 2023 - Ansager
Nekrolog: Anne-Grethe Dreesen
Modtaget af Uffe Dreesen

Nogle vil måske huske hende, som den slanke ældre kvinde med skrigrød cykelhjelm, som med sikker hånd styrede cyklen gennem Ansager på sine indkøbsture. Andre vil huske hende som spejderleder, arbejdskollega fra Grindsted Sygehus eller fra arbejdet i meninghedsrådet. Men alle vil nikke genkendende til hendes smittende latter og sikre talent for at fortælle en god historie.

Anne-Grethe Dreesen, gennem mange år en af Ansagers kendte skikkelser, er netop død efter kort tids sygdom.

Hun var født og opvokset i Billum vest for Varde. I en ung alder mødte hun en lærerstuderende fra Sydslesvig, og det blev hendes skæbne. Hun blev gift med Georg-Bernhard Dreesen fra Tønning, og de to flyttede i 1956 til Svabsted syd for grænsen, hvor den nybagte lærer fik sin ilddåb som enelærer og skoleleder i egen og samme person, mens Anne-Grethe koncentrerede sig om det tvillingepar, der indfandt sig året efter.

Efter et par år i det tyske flyttede den lille familie til Ansager, hvor Anne-Grethes lyst til at prøve noget nyt og ønsket om at forme sit eget liv fik hende til at starte på uddannelsen som sygehjælper. Hun hørte til generationen, der blev sendt ud på arbejdsmarkedet efter 7.klasse, men det forhindrede hende ikke i foretage karriereskiftet fra travl husmor med fire drenge på hjemmefronten til afholdt sygehjælper på Grindsted Sygehus. Hun var en kvinde, der kunne lide at holde sig i gang, også efter pensionsalderen indfandt.

Nu blev energien og nysgerrigheden brugt på læsning, på pasning af den frodige have og kontakt til den voksende flok af børnebørn, svigerbørn og oldebørn, for hvem hun med sin livsglæde og menneskeklogskab blev et naturligt midtpunkt. Lige indtil sygdommen slog hende ud af kurs for nylig, kunne man altså jævnligt iagttage den ældre kvinde med den skrigrøde cykelhjelm styre gennem livet og Ansagers gader med en god historie og et smil på læberne.

vist 2498 gange