søndag 7 maj 2023 - Ansager
Vellykket 80 års markering på Haltrup Hede
80 år efter afsløring af mindesten over skovrejsning på Haltrup Hede, blev begivenheden mindet.
80 år efter afsløring af mindesten over skovrejsning på Haltrup Hede, blev begivenheden mindet. Foto: Karsten Madsen
Martin Hansen og Øse sognearkiv var meget spændte -ville nogen komme, der mødte 75

Martin Hansen bød velkommen fra en lille skammel, så han kunne overse forsamlingen. I telegramstil fik de fremmødte fortalt om afsløringen af mindestenen for 80 år siden den 2. maj 1943.

Dengang kom familie og venner på gå-ben, hesteryg og hestekøretøjer. Stenen var dækket med Dannebrog, som blev trukket af under afsyngning af sangen, der var skrevet til lejligheden. Tyskerne holdt øje med os på 2-300 m afstand. Der blev talt af datteren Jenny, lærer Brun fra Hostrup og flere. Der blev sunget flere sange = alsang.

Ca. 60 ha. Hede blev brækket op og tilplantet fra 1912 til 1930 af Marius og Ellen. Denne skov har nu stået i ca. 100 år. Skoven blev overdraget naturstyrelsen ved Jennys død i 1983.

I 2014 kommer gravstenen over Marius, Ellen og Jenny hjem fra Øse Kirkegård, hvor den havde stået i 85 år.

Nu er dele af skoven fældet. Noget bliver med mellemrum brændt af for at skaffe grobund for hede igen. En flok får og geder skal medvirke til at holde uønsket vegetation nede.

Forsamlingen bevægede sig op til skydebanens lokaler, hvor kaffe og brød stod klar. Her blev sangen fra mindestens afsløringen forsøgt sunget. Åge Meldgård fra Øse Arkiv havde lavet en udstilling over familiens liv og virke, som han fortalte om og kunne ses. Karsten Madsen Ansager arkiv fortalte om en sjælden hedelærke, insekter og dyreliv, som er ved at genetablere sig på Haltrup Hede.

Martin Hansen, Grødevej 8

Læs mere om: Haltrup Hede

vist 609 gange