mandag 24 apr 2023 - Ansager
Rundvisning på Slagteriet
Slagteriets nye indehaver Palle Østergaard viser rundt på virksomheden og fortælle om aktuelle aktiviteter og hvilke ideer, der er for virksomheden i fremtiden.
Slagteriets nye indehaver Palle Østergaard viser rundt på virksomheden og fortælle om aktuelle aktiviteter og hvilke ideer, der er for virksomheden i fremtiden. Foto: Udviklingsrådet
Generalforsamling i Skovlund/Ansager udviklingsråd den 20. april 2023

Aften startede med en rundvisning i ”pakkeriet” på det gamle slagteri i Ansager. Her fik de godt 60 fremmødte en fin rundvisning og historie om virksomheden ved Palle Østergaard.

Virksomheden pakker og etikettere mange forskellige varer. Lige nu er det meget vand, men om ikke så længe starter pakkeriet af julevare. Palle Østergaard fortalte at der på sensommeren kommer et åbent hus-arrangement for byen og området. Der arbejdes lige nu på udsmykning af bygningerne. Palle fortalte at han gerne vil lave historien omkring slagteriet. Så hvis nogle ligger inde med historier, beretningerne og evt. billeder vil Palle gerne hører om dette. Kontakt kan ske på palle@multimarketing.dk eller 21465028.

Efterfølgende generalforsamling i arkivet.

1. Valg af dirigent

Per Thisted blev valgt som dirigent.

2. Valg af stemmetæller

Her blev Finn Grundahl og Hanne Klausen valgt.

3. Formandens beretning

Uddrag fra beretningen:

Det sidste år har budt på mange ting i udviklingsrådet og der har været en stor spændvidde i hvad vi i udviklingsrådet har haft berøring med.

Året har b.la. budt på fælles foreningsmøde, Stemmeværksdag, dialogtur med Plan og teknik og projekt om mere indlandsturisme.

Bjarne Burgdorff fortalte om at Udviklingsrådet sidder med i en følgegruppe omkring status på Kvie Sø. Vi har i Udviklingsrådet en stor interesse i at følge dette tæt og sikre at viden og information bliver videreformidlet.

Hanne Klausen fortalte om arbejdet med FUR. FUR er et samarbejde mellem de 9 Udviklingsråd i Varde Kommune. Her er der mulighed for ide- og erfaringsudveksling mellem de forskellige udviklingsråd, samt mulighed for at trække på hinandens kompetencer. FUR er også ansvarlig for b.la. tilrettelæggelse af fælles efterårsmøde.

4. Regnskab og budget

Finn Grundahl fremlagde regnskabet samt budget for 2023.

Der er i 2022 givet tilskud til følgende foreninger og projekter:

 • Skovlund/Ansager Hallen 4.850 kr.
 • Træer ved indfaldsvej til Skovlund (vanding) 5.500 kr.
 • Rideklubben RIKA 10.000 kr.
 • Ansager Lokalhistorisk arkiv (renovering af bygning) 4.000 kr.
 • Ansager Skoles venner (legeplads på skolen) 30.000 kr.
 • Skovlund/Ansager Hallen (udeområde) 9.916 kr.
 • Regnskabet og budget blev godkendt og vedtaget.

5. Valg af medlemmer.

På valg var:

 • Kristian Støjberg modtog genvalg
 • Finn Grundahl modtog genvalg
 • Søren Lydeking har valgt at træde ud og her blev Karen Johansen valgt ind.

Vi siger tak til Søren for indsatsen og byder Karen velkommen og glæder os til samarbejdet.

Medlemmerne af Skovlund/Ansager udviklingsråd er:

 • Kristian Støjberg
 • Bjarne Burgdorf
 • Hanne Klausen
 • Karen Johansen
 • Finn Grundahl
 • Marianne Ahlers
 • Peter Breum (Skovlund Borgerforening)
 • Inge Thisted (Ansager Borgerforening)

6. Valg af revisor

Her blev Lillian Sørensen og Poul Henrik Hansen genvalgt.

7. Eventuelt

Rud fra skovlund.dk vil meget gerne modtage information/materiale til oplægning på Skovlund.dk

Tak for en fin deltagelse.

Stor tak til Palle Østergaard for at åbne sin virksomhed op for en rundvisning.

Skovlund/Ansager udviklingsråd, referent Marianne Ahlers

vist 619 gange