onsdag 19 apr 2023 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Byudvikling
Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi vil over de næste år bruge op mod to milliarder på at etablere skov på 10.000 hektar. Der er allerede investeret i de første omkring 1.000 hektar. Direktør Peter Vind Larsen, Kirkbi, kommer og fortæller om det store skovrejsningsprojekt
Lego-familiens investeringsselskab Kirkbi vil over de næste år bruge op mod to milliarder på at etablere skov på 10.000 hektar. Der er allerede investeret i de første omkring 1.000 hektar. Direktør Peter Vind Larsen, Kirkbi, kommer og fortæller om det store skovrejsningsprojekt Foto: Karsten Madsen
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj kl. 19:00 på Ansager Hotel.

Generalforsamlingen er for betalende medlemmer. Mangler du at betale kontingent, kan 200 kr. indbetales på konto: 7729-1241956.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Efter den ordinære generalforsamling, vil der være et indlæg fra Direktør Peter Vind Larsen, Kirkbi, der vil fortælle om det store skovrejsningsprojekt, investeringsselskabet Kirkbi vil gennemføre over de næste 10 år.

Ambitionen er at etablere op mod 10.000 hektar ny skov, bl.a. også i Ansager området ved Tiphedevej.

Frank Sørensen, formand i Ansager Byudvikling

vist 722 gange