onsdag 12 apr 2023 - Ansager
Generalforsamling: Skovlund-Ansager Hallen
Ordinær generalforsamling afholdes i år onsdag den 26. april 2023 kl. 19 i Skovlund-Ansager Hallen

Bestyrelsen har besluttet, at vi starter med fællesspisning kl. 18. Af hensyn til køkkenet, skal tilmelding ske til SA-Hallens mail: info@sa-hallen.dk eller til Danny på tlf: 75297604 senest onsdag den 19/4-2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning om SA-Hallens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budgettet til godkendelse.
5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19/4-2023)
... Bestyrelsen har forslag til 3 vedtægtsændringer.
8. Eventuelt

Regnskab kan afhentes i Skovlund-Ansager Hallen, ved at kontakte Danny på tlf.nr. 7529 7604

Da der er flere der udtræder af repræsentantskabet, bedes alle ”lægge” hovedet i blød for interessante emner.

Bestyrelsen ved Skovlund-Ansager Hallen

vist 308 gange