lørdag 1 apr 2023 - Ansager
Bidrag uddelt til tre projekter
Referat fra bestyrelsesmøde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd torsdag den 23. marts 2023

Fremmødt: Hanne Klausen, Bjarne Burgdorff, Kristian Støjberg og Finn Grundahl

1) Bordet rundt: Finn: Vi har noget at glæde os til, når Palle skal vise os rundt på ”det gamle slagteri” i forbindelse med vores kommende generalforsamling, for dem der overværede Natur- og kulturforeningens generalforsamling med hans indlæg om virksomheden, synes det var meget interessant.

Hanne: Gåklubben havde besøg af en demenskoordinator fra DGI og det var en vellykket dag.

Palle: Knallertklubben ”Stemplerne” holder åbent hus lørdag den 22. april i det tidligere ”Rottehullet” i Ansager Stadions klubhus.

Kristian og Palle deltog i et møde om indlandsturisme. Der blev snakket om cykelknudepunkter, vandreknudepunkter og at vi også ønsker nogle ridestier. Autocampere giver lidt problemer i området, fordi der ikke er etableret nok pladser til dem. Det er dog som om at man er ved at få øjnene op for turismen inde i landet.

Kristian: Der er kommet et udvalg for seniorboliger og et trafikudvalg op og stå i Skovlund, så det bliver spændende at se hvad der kommer ud af det. Der er snart rejsegilde på sognehuset i Skovlund.

2) Evaluering af foreningsmødet i Skovlund/Ansager hallen:

Alt i alt en tilfredsstillende aften og dejligt at høre, at nogle allerede har været på besøg i Frivillighuset for at få lidt hjælp til diverse opgaver.

3) Hanne orienterede os om beslutningerne fra FUR mødet og vi afventer selve referatet.

4) D.d. er der 27.350 kr. indestående på kontoen.

5) Combi bibliotek i Ansager. Kirsten Juul Andersen m.fl. søger opbakning samt deltager til møde i Nr. Nebel. Udviklingsrådet vil selvfølgelig bakke op og Hanne deltager i mødet i Nr. Nebel den 3. maj.

6) Ansøgning fra Skovlund børnehus om bidrag til projekt ny forhave for de mindste børn. Her er bevilget 15.000 kr.

7) Ansøgning bord bænkesæt til Sansehaven i Ansager v/ Britta Buhl. Her er bevilget 6.870 kr.

8) Ansøgning turistbrochurer i forbindelse med samarbejde mellem sommerhusudlejer, Ansager Turist og kulturforeninger i Ølgod. Her bevilget 1.937,50 kr.

9) Generalforsamling d. 20/4 kl. 19. Start Ansager gl. Slagteri v/Åvænget med Palle Østergaard og derefter generalforsamling på Ansager Lokalarkiv.

10. Stemmeværksarr. Haster ikke men hvem gør hvad? Udviklingsrådet har teten.

11. Eventuelt. Hjem og se fodbold Danmark – Finland. 3 point til Danmark

På Udviklingsrådets vegne

Finn

Indbydelse til: Generalforsamling

vist 503 gange