onsdag 22 mar 2023 - Ansager
Ansager Lokalhistoriske Arkivs tilblivelse
Den Gamle Station og posthus i Ansager har siden 2013 været hjemsted for Ansager Lokalhistoriske Arkiv. Fotoet er fra 1996 mens der stadig var posthus i bygningen. 2002 flyttede posthuset til "Min Tøjpartner" på Torvet.
Den Gamle Station og posthus i Ansager har siden 2013 været hjemsted for Ansager Lokalhistoriske Arkiv. Fotoet er fra 1996 mens der stadig var posthus i bygningen. 2002 flyttede posthuset til "Min Tøjpartner" på Torvet. Foto: Ansager Lokalhistoriske Arkiv
For godt 40 år siden blev arkivet i Ansager oprettet på initiativ af Ansager Borgerforening i samarbejde med Ølgod Museum.

Efter kommunalreformen i 1970 var Ansager ikke længere en selvstændig kommune, men en den af Ølgod Kommune.

Der voksede under og efter sammenlægningen en udbredt bekymring i Ansager om at byen gennem centralisering kunne miste sin identitet og bare blive en lille by i en stor Ølgod Kommune.

Som en af måderne til at imødegå dette, blev der i perioden efter kommunalreformen grundlagt mange lokale arkiver, også i Ansager. Arkivet skulle indsamle, bevare og formidle byens historie, så den ikke blev glemt. Arkivet skulle være byens hukommelse og underbygge fællesskab og særpræg.

Fredag den 24. februar 2023 fejrer arkivet dets 40 års jubilæum, lidt forskudt pga. Coronanedlukningen. Det er samtidig Ove Nøragers 40 års jubilæum, da han i 1980 fik som opgave at starte arkivet op under sin ledelse.

Her følger afskrift af de første møder om oprettelse af Ansager Arkiv tidligt i 1980.

Karsten Madsen, Ansager Lokalhistoriske Arkiv

Fra de første sider i Ansager Lokalhistoriske Arkivs protokol

1. januar 1980 Ansager Arkiv

Ansager Borgerforening har taget initiativ til oprettelse af lokalhistorisk arkiv.

Alfred Olsen er valgt til at kontakte Ølgod Museum for at få museumsleder Søren Mandø Hansen ud og fortælle om oprettelse af et arkiv.

Der afholdes offentligt møde på Ansager Hotel onsdag den 6. februar kl. 19.30.

Søren Mandø gav en god orientering om oprettelse af arkiver, som selvstændig under museet. Man enedes om at det nok var bedst, at få arkivet ind under museet, både for økonomi og hvis der ikke er nogle frivillige, som vil tage sig af det.

Derefter viste Vejlgård lysbilleder fra Ansager, som han havde optaget på smalfilm igennem en årerække.

Der var godt fremmøde, og alle var enige om, at vi skal have et arkiv i Ansager.

Mandø inviterede os alle op for at se Ølgod arkiv, det blev fastsat til onsdag den 27. februar.

Der blev afgivet tilsagn fra mange om at indsamle materiale og starte arkivet.

Ansager d. 27-2 Møde på Ølgod museum.

Der var mødt mange op for at se Ølgod arkiv. Derefter var der kaffebord hvorefter Niels Mikkelsen orienterede om arbejdsgangen på Ølgod arkiv, og opfordrede til at få nedsat en bestyrelse, til at tage sig af lokalarkivet i Ansager.

Følgende blev valgt:

Ove Nørager, Alfred Olesen, Signe Kristensen, Bodil Uhre, Inger Mikkelsen.

Navne på listen som medhjælper ved indsamling af materiale var:

Hans H. Larsen, Alfred Larsen, Hans Eghøj Hansen, Niels Christian Rahbæk, Jens Karl Pedersen, Kristian Kristiansen - Snorum, Kaen Pelle, Anny Friis, Maren Nissen.

Herefter takkede formanden for Ansager Borgerforening ”Kaen Pelle” Ølgod museum og Arkiv for det gode møde og fremvisning af arkivet, og lovede Ansager arkiv økonomisk støtte indtil de kan søge Ansager elfond om støtte.

Ansager d. 5 marts

Bestyrelsesmøde på plejehjemmet i Ansager, hvor arkivet havde fået et kælderrum.

Dagsorden

1. Konstituering
2. Arbejdet fremover
3. Eventuelt

Alfred Olsen blev valgt til formand og kasserer, for han var kasserer i borgerforeningen, så man mente han bedst kunne få regninger dækket. Man enedes om at hjælpes ad med at starte arkivet op under Ove Nøragers ledelse.

p2: Man ville først prøve at få samlet alt om de foreninger, som har været i Ansager, og få fat i de gamle protokoller fra de eksisterende foreninger.

p3: Der var forslag om at holde åben en aften om ugen fra august.

Ansager d. 14-8 Bestyrelsesmøde i arkivlokalet.

Man havde samlet en del og besluttede at holde åben hver onsdag aften fra kl. 19.00 til 21.00 for at folk kunne komme med forskellige ting, for på den måde at få folk til at interesserede sig for arkivet.

Man besluttede at søge Ansager elfond om 5.000 kr. til indkøb af forskellige ting.

...

vist 507 gange