mandag 20 mar 2023 - Ansager
Kristine og Laurids Jensens Mindelegat
De første anemoner er sprunget ud nu i Ansager
De første anemoner er sprunget ud nu i Ansager Foto: Karsten Madsen
Formål: Humanitært arbejde i Ansager Sogn, byens forskønnelse samt kristne foreningers arbejde med børn og ældre

Ved testamente havde afdøde Kristine Jensen, enke efter afdøde Laurids Jensen bestemt, at der af boets midler skulle oprettes et mindelegat med en udpeget bestyrelse bestående af den til enhver tid værende formand for menighedsrådet i Ansager Sogn, den til enhver tid værende sognepræst i Ansager Sogn og en økonomikonsulent indstillet af det nuværende SAGRO.

Bestyrelsen består således af Vivian Gosch, formand, Søren Strebel, kasserer og Trine Lydeking, sekretær.

Bestyrelsen er bemyndiget til efter eget skøn at uddele legatbeløb ud fra følgende formål:

  • Tilskud til humanitært arbejde i Ansager Sogn, eventuelt til organisationer, der varetager dette arbejde
  • Byens forskønnelse
  • Støtte til kristne foreningers arbejde med børn og ældre.

Der vil gennemsnitligt kunne uddeles 25.000 kr. årligt.

Der kan normalt ansøges en gang årligt inden 1. marts. I år er fristen dog 1. maj. En evt. ansøgning sendes til formand Vivian Gosch, Starupvej 34, 6823 Ansager

Mail: formand@ansagerkirke.dk

vist 489 gange