onsdag 15 mar 2023 - Ansager
Indkaldelse til generalforsamling i Ansager IF
Torsdag d. 30/3 kl. 19.00 på Stadion i Klubhuset

Dagsorden til generalforsamling skal være følgende:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Godkendelse af regnskab.
4: Fremlæggelse af budget
5:Behandling af indkomne forslag.
6: Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
    a: På valg er Birgitte Jakobsen (modtager genvalg)
7: Valg af suppleant
8: Valg af revisor
9: Kåring af årets frivillig
10: evt.

Forslag til pt 5 skal være formanden Birgitte Jakobsen i hænde senest d.24/3-23b på mail: bjakobsen78@gmail.com

Årsmøderne er ligeledes d. 30/3-23 kl. 18.00, hvor badminton, håndbold og fodbold vil være på stadion i klubhuset og Gymnastik ligeledes på stadion i Rottehullet.

AIF

vist 1187 gange