mandag 20 feb 2023 - Ansager
Reminder: Foreningsmøde
Der er stadig ledige pladser og man kan spare aftensmaden (tarteletter)

Kære foreninger, råd og institutioner i Skovlund-Ansager området.

Vi vil hermed gerne invitere jer alle sammen til det årlige fælles foreningsmøde. Denne gang i Skovlund – Ansager Hallens mødelokale torsdag den 2. marts 2023 fra kl. 18.30-21.30

Som noget nyt har vi i år inviteret en oplægsholder, Poul Jakobsen, fra Frivillighuset – Varde, som er en fælles platform for alle sociale og sundhedsmæssige foreninger i Varde Kommune. Første del af hans oplæg vil handle om, hvordan foreninger kan få hjælp og rådgivning til at ”få luft under vingerne igen”, assistance til opgradering af vedtægter, bestyrelses-og/eller medlemspleje og økonomi. Er ”man” en ny forening på vej, så er det her man kan spørge ”Hvordan gør man?” Anden del af oplægget omhandler den del af Frivillighusets arbejde, der har med personlig rådgivning at gøre. Det kan være i forbindelse med sværere sygdomsforløb, overgreb i barndommen, som bisidder ved kontakt til offentlige myndigheder o. lign.

Der bliver i aftens forløb rig mulighed for at drøfte og spørge ind til aftenens indlæg, idé udvikle og netværke mellem de fremmødte på tværs af foreningerne.

Vi håber, at foreningens formand og et par repræsentanter fra bestyrelsen eller foreningen vil møde op til dette foreningsmøde. Vi starter med tarteletbord, så af hensyn til forplejningen vil vi gerne have en tilbagemelding om, hvor mange I forventer at deltage med. Senest d. 24. feb. og gerne før til stoejberg@gmail.com. Skriv venligst ”Foreningsmøde” i emnefelt

Igen i år håber vi på et rigtig godt og konstruktivt møde, og vi vil gerne lægge op til en dynamisk aften med konkrete tiltag og ideer.

Derfor vil vi gerne bede jer om i jeres forening på forhånd at overveje:

  • Er foreningsarbejde stadig spændende? Kan vi gøre det bedre i fællesskab?
  • Er der ideer, som går til grunde ? Kan vi rumme flere tiltag ?
  • Aktivitetsniveau – er vi eller kan vi komme tilbage til udgangspunktet før corona
  • Har vi løftet noget i flok siden sidst?

Skovlund-Ansager udviklingsråd, hvad er det? Det er en indgang til Varde Kommune for foreninger og borgere i lokalområdet. Udviklingsrådet har adgang til at afgive høringssvar i forhold, som vedrører forhold i vores område. Rådet har et lille rådighedsbeløb, som kan anvendes til småprojekter (ansøgning), og rådet kan være behjælpelig med fundraising og lignende. På mødet vil vi gerne fortælle lidt mere om udviklingsrådet, og hvor vi har bidraget indtil nu.

Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Kristian Støjberg (formand), Søren Lydeking, Finn Grundahl, Bjarne Burgdorff, Peter Breum, Marianne Ahlers, Hanne Klausen & Inge Thisted.

vist 347 gange