lørdag 11 feb 2023 - Ansager
Generalforsamling: Danske Seniorer Ansager-Skovlund
Afholdes i Skovlund-Ansager Hallen onsdag den 15. marts kl. 14.00

Derefter kaffe og bankospil.

Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Med venlig hilsen
Danske Seniorer Ansager-Skovlund

vist 251 gange