tirsdag 10 jan 2023 - Ansager
Godt Nytår – og tilbageblik på 2022
Per Thisted
Per Thisted om det første år i Varde Byråd

Vi har rundet nytår og skriver nu 2023. Det giver lejlighed til at reflektere over 2022, som var mit første år i Varde Byråd.

Det er meget spændende at være en del af, og der har været en stejl læringskurve i de offentlige systemer. Som bekendt er jeg med i Udvalgene for Økonomi-Erhverv og Social-Sundhed, som begge er områder med stor økonomisk betydning for Varde kommune.

Udover møder i Udvalgene og Byrådet er der møder med vidt forskellige organisationer samt møder tilrettelagt af Kommunernes Landsforening med temaer på de enkelte fagområder.

Jeg vil her omtale et lille udpluk af sager, som jeg tror kan have interesse for lokalområdet.

Bosætning

Øget bosætning er et stort fokusområde i Varde Kommune, og der kan vi være rigtig glade for den positive udvikling i 2021 i såvel Skovlund som Ansager. Dette gælder både i byerne og landdistrikterne, så her skiller vi os positivt ud. Det gælder om at holde momentum, så den positive udvikling kan fortsætte.

I den forbindelse er et udbud af attraktive byggegrunde et vigtigt parameter. I Ansager er der kun 1-2 grunde tilbage. Derfor er der i kommuneplanen udlagt et par nye arealer til byggegrunde (øst for Hejrevej og i forlængelse af Åhavevej, som vil blive meget attraktiv). Der har været berammet forundersøgelser på områderne i efteråret 2022, men jeg har desværre ikke i skrivende stund resultatet herfra. I Skovlund er der lovet et tillæg til lokalplanen, som kan medføre lidt flere grunde.

Positivt for området og Ansager Skole blev der sidst i 2022 vedtaget en rigtig god beslutning i Byrådet. Kravet om antal elever i overbygningen blev nedsat væsentligt fra 24 til 14 elever pr. årgang. Det vil give arbejdsro til bestyrelse, ledelse og lærere til at fortsætte den gode udvikling, skolen er kommet i, understøttet af en stor Vennekreds. Dette til gavn og glæde for elever, forældre og øvrige borgere i området – og tilflyttere er også meget velkomne.

Ældre

Ansager Plejehjem er meget velfungerende, og vi er tillige begunstiget af, at læger og tandlæger ligger lige ved siden af. Det kan vi alle glædes over, da det ikke er en selvfølge længere - endnu et plus for os alle og for bosætningen. Ældreområdet i Varde Kommune er i 2022 gået fra en geografisk til en funktionsopdelt organisation, så plejehjemmene nu er samlet under samme ledelse. Det giver mere effektive informationslinjer og bedre mulighed for sparring med hinanden.

Hallen

Skovlund-Ansager Hallen fik på glædelig vis eftergivet et krav fra Varde Kommune på knap 180.000 kroner som følge af uenighed om sæsonbooking, hvor tvivlen heldigvis kom hallen til gode. Sagen er beskrevet detaljeret i medierne, hvorfor jeg ikke beskriver den yderligere her. Som følge af Covid 19 og voldsomme energipriser er bl.a. hallerne generelt meget pressede på økonomien – en udfordring, vi også kan se komme.

Fjernvarme

Vedtagelse af en klimahandlingsplan i efteråret vil sætte store spor i vor kommune i årene fremover med overgang til grønnere løsninger på opvarmning via fjernvarme etc. Heldigvis har vi i Ansager ikke mærket nævneværdige prisstigninger, da varmeværket fyrer med flis. Vi kan være glade for en god beslutning for år tilbage. I Skovlund er man knap så heldige, da gas indgår i opvarmningen, dog heldigvis suppleret med sol og flis. I foråret 2023 behandles ansøgninger om opsætning af solceller og vindmøller i Varde Kommune, ligesom der vil komme flere områder med skovrejsning. Så vor natur og landskab vil flere steder få et andet udtryk de kommende år.

Jeg vil gerne slutte med at takke for det gamle år og ønske jer et rigtigt godt nytår.

Per Thisted, Vibevej 11, Ansager
Tlf. 29680929 mail: pthb@varde.dk

vist 596 gange