mandag 2 jan 2023 - Ansager
Vennekredsen: Bankospil
Første spil i det nye år onsdag den 4. januar kl. 19:00

Vennekredsen ønsker alle et Godt Nytår, og tak for støtten i det forgangene år, vi håber alle er klar til igen at give den en ”skalle” i 2023.

Vi er igen klar til 10 runder Bankospil & pausebanko på Ansager Områdecenter onsdag den 4. januar kl. 19:00

Kortprisen er kr. 7,-

Overskuddet af alle Vennekredsens arrangementer går ubeskåret til centrets beboere, som bruges til bl.a. udflugter & underholdning mm.

De bedste Nytårs hilsner fra

Vennekredsen Ansager Områdecenter.

vist 137 gange