mandag 12 dec 2022 - Ansager
"Stemplerne" får tilskud og andet nyt
Ansøgning fra knallertklubben ”Stemplerne” imødekommes med det ansøgte beløb på 11.000 kr. Beløbet er til renovering og opfriskning af deres klublokaler i kælderen i AIF´s klubhus på Stadion. På fotoet ses klubmedlemmerne Stig Guldbrand og Jonas Bogø Madsen.
Ansøgning fra knallertklubben ”Stemplerne” imødekommes med det ansøgte beløb på 11.000 kr. Beløbet er til renovering og opfriskning af deres klublokaler i kælderen i AIF´s klubhus på Stadion. På fotoet ses klubmedlemmerne Stig Guldbrand og Jonas Bogø Madsen. Foto: Karsten Madsen
Referat fra bestyrelsesmødet i Skovlund/Ansagers udviklingsråd torsdag den 8. december 2022

Deltagere: Kristian Støjberg, Hanne Klausen, Bjarne Burgdorff, Peter Breum og Finn Grundahl.

1) Bordet rundt:

Et godt møde i Helle Hallen den 1. dec. med byråd og alle udviklingsråd i Varde kommune. Super foredragsholdere og vi fik mange gode input.

Peter kan oplyse at tanken ved benzinanlægget i Skovlund endelig er ryddet og der kommer måske lidt beplantning på stedet.

Kristian kan se at der sker noget på sognehusets grund i Skovlund.

2) FUR:

Næste FUR møde er udsat til den 24. jan. 2023.

3) Ansøgning om økonomisk støtte:

Ansøgning fra knallertklubben ”Stemplerne” imødekommes med det ansøgte beløb på 11.000 kr.

Beløbet er til renovering og opfriskning af deres klublokaler i kælderen i AIF´s klubhus på Stadion.

4) Foreningsmødet den 2. marts 2023 i Skovlund/Ansager Hallen.

Vi arbejder på at finde et spændende oplæg, som kan inspirere til udvikling af foreningsarbejdet i område 6823.

5) Indlandsturisme:

Der er ikke sket så meget siden sidst. Dog arbejdes der på nogle initiativer i 2023.

6) Local News:

Fra udviklingsrådet deltager 3 personer for at høre bl.a. om hvad der tilbydes og forlanges.

Vi er jo allerede dækket godt ind med Ansager Info og Skovlund.dk, men det er måske en løsning, hvis vi skal nå ud til større områder med vores budskab.

7) Økonomi:

D.d. er der et indestående på 55.000 kr., hvoraf der er disponeret 22.000 kr.

8) Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 19. januar kl. 19 i Skovlund/Ansager Hallen

På bestyrelsen vegne

Finn Grundahl

vist 989 gange