tirsdag 29 nov 2022 - Ansager
JuleBanko og Generalforsamling i Vennekredsen
Afholdes på Ansager Plejecenter onsdag d. 7. december kl. 19.00

Dagsorden:

  • Valg af dirigent og stemmetællere.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og godkendelse af regnskab.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Indkomne forslag - her gennemgang og godkendelse af reviderede vedtægter - se nedenfor
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
  • Valg af 1 suppleant for 1 år ad gangen.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Derefter serveres der kaffe og vi slutter af med 10 runder bankospil.

Bestyrelsen i Vennekredsen

vist 142 gange