mandag 21 nov 2022 - Danmark
Hvad betyder engagement for et lokalsamfund?
Lihme set fra oven.
Lihme set fra oven. Foto: Skive Kommune Erhverv og Udvikling
Ny undersøgelse skal vise hvordan borgernes engagement smitter af på udviklingen i lokalsamfundet.

Hvorfor er der så stor forskel på lokalsamfundenes udvikling i Danmark? Det skal en ny stor undersøgelse, som Syddansk Universitet og fire kommuner står bag, være med til at kaste mere lys over.

Mange lokalsamfund i landdistrikter er lige nu udfordret af faldende indbyggertal og lukning af dagligvarebutikker, arbejdspladser og kommunale institutioner.

Alligevel er der i mange lokalområder og landsbyer liv og udvikling med højt engagement fra borgere og foreninger, der engagerer sig lokalt.

Men hvorfor er der store forskelle fra lokalsamfund til lokalsamfund? Det har forskere på Syddansk Universitet sat sig for at undersøge i samarbejde med Assens Kommune, Skive Kommune, Tønder Kommune og Vordingborg Kommune.

- Vi vil gerne blive klogere på, hvilken indflydelse aktive borgere og foreninger har på lokalsamfundene. Vi har en formodning om, at det understøtter lokalsamfundenes udvikling, men vi ved ikke ret meget om det, fortæller Bjarne Ibsen, professor ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

- Derfor vil vi gerne undersøge det, så vi bliver klogere på, hvordan kommuner, borgere og foreninger endnu bedre kan understøtte hinanden, siger han.

Borgere i fire kommuner har fået brev i e-boks

Som et led i undersøgelsen har et tilfældigt udvalg af borgere i de fire deltagende kommuner modtaget et spørgeskema i e-Boks.

Her bliver borgerne blandt andet spurgt om, hvordan de vurderer det lokalsamfund, de bor i; hvilke aktiviteter i lokalsamfundet, de er involveret i, og hvad deres holdning er til at engagere sig i forskellige sider af lokalsamfundets udvikling.

For eksempel kan nogle borgere indgå i foreningsaktiviteter som trænere og hjælpere, bestyrelsesmedlemmer og lignende, mens andre måske deltager aktivt i enkeltstående aktiviteter som eksempelvis opbygning af fællesarealer, udviklingsprojekter og meget mere.

Foreninger har allerede svaret

Som et led i den samlede undersøgelse besvarede en række foreninger i kommunerne Assens, Skive, Tønder og Vordingborg også et spørgeskema i foråret, som handlede om foreningernes involvering i aktiviteter og opgaver i lokalsamfundet.

Se flere resultater af undersøgelserne blandt foreningerne her.

Projektet er finansieret af forskningsmidler fra landdistriktspuljen bevilliget af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet.

Syddansk Universitet

vist 437 gange