søndag 13 nov 2022 - Ansager
Nekrolog: En kendt skikkelse i Ansager er død
Tidligere overlærer Georg Bernhard Dreesen blev 91 år

”Dreesen”, som han blev kaldt af mange, kom til byen i 1959 og blev ansat på det, der dengang hed Ansager Folke- og Realskole. Det var ikke bare som markant lærer, han satte sit præg på byen, det var også i kraft af hans engagement i FDF, Frivilligt Drenge Forbund, og ikke mindst som leder af Grindsted FDF-orkester, som han stod i spidsen for i næsten 30 år. Andre vil også huske ham fra gadebillede for hans jævnlige løbeture, som var et udtryk for, at han ønskede at holde sig i gang fysisk og mentalt langt op i en alder, hvor jævnaldrende for længst havde måttet ty til rollator.

Georg Bernhard Dreesen, der selv foretrak at blive kaldt ”Bernhard”, var født i Tønning i Sydslesvig som medlem af en stor søskendeflok, der oplevede krigen og de deraf følgende hårde år på deres egen krop. Som elev i den lokale danske skole fik han mulighed for at komme på ferieophold i Danmark, og det ændrede hans liv. Det blev her, han valgte at tage sin læreruddannelse, og det var her, han mødte kvinden, der skulle blive hans store kærlighed og ægtefælle i mere 66 år, Anne-Grethe.

Måske var det efterkrigstidens svære tid i Tyskland med sult og nøjsomhed, der prægede hans tilgang til livet. Evner var noget, man havde pligt til at udnytte, mente ”Dreesen”, og derfor stillede han høje krav til sig selv og andre. Helt i tråd med den grundholdning kastede han sig efter sin tid som lærer over et fritidsjob som turguide og rejsearrangør i samarbejde med den lokale vognmand, Ansager Turist. Her kunne han trække på sin nysgerrighed, sit kendskab til Tyskland og især grænselandet, det tyske sprog og ikke mindst store glæde ved at formidle og forklare.

Uffe Dreesen

vist 1484 gange