onsdag 19 okt 2022 - Ansager
Ordinær Generalforsamling
- Stemplerne Ansager veteranknallert klub

Afholdes søndag d. 6-11-2022 kl. 18:30 på Grødevej 2, 6823 Ansager i klubhuset.

Dagsorden jf. vedtægter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af årsregnskab.
 • Indkommende forslag.
 • Valg af formand for 2 år, på ulige år.
 • Valg af kasserer for 2 år, på lige år.
 • Valg af bestyrelsesmedlem samt valg af suppleant.
 • Valg af kassere og kassere suppleant (revisor).
 • Fastsættelse af det kommende års kontingent.
 • Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 5, skal være formand Jonas Bogø Madsen i hænde senest onsdag d. 02-11-2022 på mail: jonas-madsen@hotmail.com

vist 464 gange