søndag 16 okt 2022 - Ansager
Foreninger: Bemærk det lille ord ”kan”!
Hidtil skulle der en bunke dokumentation til hvis en bestyrelse i en forening fx efter en generalforsamling fik nye medlemmer og valgte en ny kasserer
Hidtil skulle der en bunke dokumentation til hvis en bestyrelse i en forening fx efter en generalforsamling fik nye medlemmer og valgte en ny kasserer Foto: pixabay Copyright
Et lille ord kan ændre hverdagen til det bedre for rigtig mange foreninger

Dagen før valget blev udskrevet, skete der noget, som for foreningerne kan få større betydning end valgets udfald. Det er dog op til bankerne om de følger Finanstilsynets nye vejledning om bankernes kontrol med foreningskunder.

Med den nye vejledning, bliver det nemmere for de fleste foreninger at oprette en konto, skifte kasserer eller foretage andre ændringer i samarbejdet med banken. Vejledningen giver nemlig bankerne mulighed for fremover at behandle foreninger som lavrisikokunder, de "kan" gøre det, og således nøjes med få oplysninger og forenklet dokumentation.

De nærmeste uger vil vise om bankerne tager imod denne lettelse og sender den videre til foreningerne som mindre krav til papirarbejdet. Om gebyrerne, som bankerne indførte over for foreningerne som følge af de skærpede dokumentationskrav, også forsvinder vil tiden vise.

Karsten Madsen

Pressemeddelelse

Finanstilsynet har d. 4. oktober udstedt en ny vejledning til bankerne. Den sætter nye rammer for de krav, som banker skal stille til foreningskunder ifølge hvidvaskloven. Hvis bankerne udnytter denne mulighed, slipper de fleste af landets foreninger for mange af de belastende kontrol- og dokumentationskrav, de hidtil har været udsat for.

Fælles udtalelse fra FriSe, ISOBRO, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Civilsamfundets Brancheforening, DIF, Danske Seniorer, Dansk Folkeoplysnings Samråd og DGI.

Den nye vejledning er resultatet af halvandet års arbejde, hvor Finans Danmark, Finanstilsynet og foreningsrepræsentanter har samarbejdet for at begrænse de administrative byrder, som tusindvis af små og store foreninger i dag oplever i hele Danmark – med høje gebyrer som konsekvens. Det er sket på baggrund af kraftige opråb til politikerne fra foreningerne.

Alt for mange foreninger har alt for længe bøvlet alt for meget med at få oprettet og at have en bankkonto. Det er for besværligt og for dyrt, og det tager tid fra kerneopgaven, nemlig at være frivillig og yde et bidrag til det frivillige fællesskab. Og det er blevet stadig mere komplekst.

Det skal være så nemt som mulig at være frivillig i Danmark. Det administrative bøvl i mødet mellem en forening og banken skal mindskes. Mange frivillige mister gejsten, hvis alt for meget tid skal bruges på besværlige møder med banken og med unødvendigt store dokumentationskrav, hver eneste gang der sker en ændring, og der for eksempel vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

Den nye vejledning fra Finanstilsynet giver bankerne mulighed for at behandle de fleste foreninger som lavrisikokunder – og derfor begrænse kontrol- og dokumentation til et minimum. Om vejledningen faktisk bliver den lettelse, som vi håber, afhænger nu af, om bankerne udnytter de muligheder, som vejledningen giver dem.

I samspil med vores lokale foreninger vil vi nøje følge udviklingen. Vi vil hjælpe vores foreninger med at overbevise deres bank om, at den kan begrænse de administrative krav. Vi opfordrer også banksektoren, myndighederne og politikerne til at være opmærksomme på, om vejledningen i tilstrækkelig grad kommer til at ændre praksis.

Når vi om et halvt eller helt år spørger vores frivillige rundt om i Danmark, skal de kunne berette, at det er blevet nemmere at have en foreningskonto. Det må være succeskriteriet.

Vejledningen ændrer ikke i sig selv gebyrerne, men vi har en klar forventning om, at når bankerne får mindre kontrolarbejde, vil de også sænke gebyrerne.

Erhvervsministeren har lovet de politiske partier, at der bliver gennemført en evaluering af vejledningens effekter i begyndelsen af 2024. Vi vil bidrage til evalueringen, og vi vil være parate med forslag til regelændringer, hvis ikke vejledningen får den ønskede effekt.

vist 455 gange