tirsdag 5 jul 2022 - Ansager
Autocamperplads i Ansager
En autocamperplads ved hyttebyen vil trække endnu flere turister til Ansager og skaber liv i området
En autocamperplads ved hyttebyen vil trække endnu flere turister til Ansager og skaber liv i området Foto: Pixabay Copyright
Ansager Byudvikling har længe arbejdet på at få etableret en autocamperplads i Ansager, da behovet er voksende

Efterspørgslen efter autocamperpladser er stor, og samtidigt findes der ikke mange pladser tæt på vores område.

Planen om en autocamperplads har være beskrevet i såvel den gamle byudviklingsplan, samt den nye 2022 plan, med det formål at øge indlandsturismen.

Projektet blev startet op før Corona-nedlukningen, hvor vi efter vurderinger af egnede pladser med vejledning fra Dansk Autocamper Råd, fandt at den bedste placering ville være i umiddelbart tilknytning til Ansager Hytteby. Dette på grundlag af placering tæt på byen, samt at strøm, internet og kloakering nemt kan sammenkobles med hyttebyens.

Projektet blev beskrevet, tegnet og forelagt Varde Kommune for vurdering, og samtidig blev der lavet en samarbejdsaftale med det daværende borgerejede Ansager Musik Hotel.

Nu er Corona-restriktionerne ophævede, og der er mere end nogensinde efterspørgsel efter overnatningsmuligheder for autocampere. Ansager Byudvikling har derfor et ønske om at genoplivet projektet, men da hyttebyen nu er overgået til privat ejerskab, finder vi det bedst at overdrage projektet til Ansager Hotel. Vi vil dog stadig være behjælpelig med projektstyring, kontakt til myndigheder, kontakter til Dansk Autocamper Forening, samt øvrige projektforhold. Selve det udførende arbejde med pladsen er efter aftale overgivet til de nye ejere af hyttebyen.

Vi ser frem til at kunne tilbyde endnu flere turist velkommen til Ansager med autocamperpladsen. Det giver liv i byen, samt meromsætning til byens handlende.

Frank Sørensen
Ansager Byudvikling.

vist 1212 gange