lørdag 11 jun 2022 - Ansager
Kursus i dansk - Course in Danish
Kom og vær med - come and join us

5 familier er i dag startet op på Dansk kursus, men der er plads til flere. Næste gang er tirsdag d. 14. juni i Sognegården Præstegårdsvej, Ansager.

Kom frisk vi ses.

Ansager Byudvikling

Today 5 families started up on a course, learning Danish. But there is room for you and others, who wants to learn Danish. We will meet next time Tuesday 14th of June at Sognegården, Præstegardsvej, Ansager.

We hope to see you and your family.

If you have any questions, please contact us. Ulla phone: 22677867

Dansk kursus/ Course in Danish

Kære nye Ansager borger.

I forbindelse med det afholdte velkomst møde i marts, var der et stort ønske om mulighed for dansk undervisning for tilflyttere. Ansager Byudvikling har efterfølgende arbejdet for at kunne tilbyde et begynderkursus i dansk, og det er nu lykkedes at få tidligere lærere fra Ansager skole, til at lave et dansk kursus for nye Ansager borgere.

Kurset vil blive afholdt en gang ugentligt, fra kl. 17:00 til 18:30, med opstart den 7. juni.

Hvis du er interesseret i at modtage dansk undervisning, bedes du tilmelde dig hos Ulla Bruslund eller Lillian Hinsch pr. email. Oplys gerne andre om tilbuddet, da vi måske ikke har alle adresser.

Vi forventer at man møder op til undervisning, hvis man tilmelder sig, og hvis man bliver forhindret, melder fra i god tid. Vi hører også gerne fra dig, hvis du ikke er interesseret i tilbuddet.

Tilmelding til dansk undervisning senest den 15.5.22

Med venlig hilsen

Ansager Byudvikling
Ulla: ulla@bruslund.com​​
Lillian: hinsch1970@gmail.com

Dear new Ansager citizen

In connection with the welcome meeting held in March, many of you asked for the possibility of getting some Danish lessons for newcomers, in order to be able to communicate in Danish.

Ansager Byudvikling has subsequently worked to be able to offer a beginner course in Danish, and it has now been possible to get former teachers from Ansager public school to make a Danish course for new Ansager citizens.

The course will be held once a week, from kl. 17:00 to 18:30, starting on 7 June.

If you are interested in receiving Danish tuition, please register with Ulla Bruslund or Lillian Hinsch per. email. Feel free to inform others about the offer, as we may not have all the addresses.

We expect you to show up for classes if you sign up, and if you are unable to participate one of the classes, let us know beforehand. We would also like to hear from you if you are not interested in the offer.

Registration for Danish teaching no later than 15.5.22

Best regards

Ansager Byudvikling
Ulla: ulla@bruslund.com​​
Lillian: hinsch1970@gmail.com

vist 331 gange