tirsdag 17 maj 2022 - Ansager
Spørgeskema: Lettere at være forening
Kulturministeriet vil gerne gøre det lettere at være frivillig og foreningsaktiv.

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF, DUF, DGI, Dansk Firmaidræt og Dansk Folkeoplysnings Samråd udarbejdet et spørgeskema om administrative opgaver i foreningslivet. Spørgsmålene handler om, hvordan foreningsaktive/frivillige oplever regler og andre former for krav, som kræver tid og kræfter i dagligdagen.

Spørgeskemaet er rettet mod lokale foreningsaktive under de førnævnte organisationer, som har administrative opgaver i foreningen fx som frivillig, leder, lønnet ansat, bestyrelsesmedlem, underviser, mv. Med administrative opgaver menes fx håndtering af medlemsoplysninger, besvarelse af mails, vagtplanlægning, budget, kommunikation, regnskab, bankforbindelse, ansøgninger i forbindelse med stævner/events, ansøgninger om finansiering/puljer mv.

NB. Kort tid for frist for besvarelse af spørgeskemaet - d. 20. maj 2022. Link til spørgeskemaet: Spørgeskema

På forhånd mange tak for hjælpen!

vist 296 gange