mandag 2 maj 2022 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Byudvikling
Ordinær generalforsamling holdes på Ansager Hotel mandag den 16. maj kl. 19.00

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent
  • Indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. maj 2022.

Bestyrelsen i Ansager Byudvikling

vist 442 gange