mandag 25 apr 2022 - Ansager
Udlodningsmidler fra Friluftsrådet
Friluftsrådet ønsker at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen.
Der kan ydes støtte til dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter af national relevans.
Friluftsrådet ønsker at forbedre de fysiske rammer for befolkningens friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen. Der kan ydes støtte til dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter af national relevans. Foto: Friluftsrådet Copyright
Friluftsrådet uddeler i år flere penge end normalt til lokale projekter

I år kan der søges inden for 3 hovedgrupper:

Fysiske rammer for friluftsliv.

I kan lokalt søge tilskud til projekter, der skaber bedre fysiske rammer for friluftsliv, så flere kommer ud og oplever naturen. Det kan for eksempel være shelterpladser, bålhytter, fugletårne eller faciliteter, der imødekommer personer med handicap eller andre særlige behov. Det kan også være friluftsudstyr til udlån, stier og andre fysiske tiltag, der forbedrer adgangen til naturområder.

Vandfriluftsliv.

I kan søge tilskud til projekter, der skaber bedre muligheder for at dyrke friluftsliv på og ved vandet. Det kan eksempelvis være faciliteter, som understøtter friluftsaktiviteter eller som skaber bedre adgang til vandet. Det kan også være udstyr til vandaktiviteter eller formidling af naturen under vandoverfladen.

Børn og unges friluftsliv.

I kan søge tilskud til projekter, der fremmer børn og unges friluftsliv eller øger deres naturforståelse. Det kan eksempelvis være etablering af skolehaver eller lokale læringsforløb, der gør det nemmere at flytte undervisningen ud i det fri.

Ansøgningsfrister: 1. juni og 15. september 2022

Der udloddes i alt 50 mio. i alt i år. Der kan søges om tilskud til projekter fra 20.000 kr. For tilskud op til 50.000 er der ikke krav om medfinansiering.

I er meget velkomne til at kontakte udlodningsafdelingen inden I skriver/sender jeres ansøgning. Ang. Spørgsmål og muligheder for tilskud: Rikke Damm, tlf. 24526089 eller rda@friluftsraadet.dk

I har også mulighed for at tilmelde jer Friluftsrådets nyhedsmail, så ved I fremover, hvornår det er muligt at søge økonomiske midler. Man tilmelder sig på hjemmesiden.

Vi bør lokalt få del i nogle af disse midler. Så har I ideer og tanker om projekter, I gerne vil have realiseret, Så er det nu muligheden byder sig.

Karsten Madsen

Læs mere her: Friluftsrådet giver tilskud til projekter

vist 282 gange