mandag 4 apr 2022 - Ansager
Information til fjernvarmeforbrugerne i Ansager
Fra 10 til 4 årlige rater

I forbindelse med en enig bestyrelses beslutning om at overgå til betaling i 4 årlige rater i stedet for som tidligere 10 rater, vil jeg gerne hermed undskylde at kommunikationen blev for uformel og kunne give det indtryk at informationen måske ikke kom fra varmeværket. Det havde naturligvis været meget bedre om informationen havde været på vores brevpapir med logo og i en officiel kuvert.

Der har været rejst kritik af, at den ændrede betalingsform kan gøre det vanskeligt for enkelte husstande. Varmeværket er naturligvis imødekommende med en overgangsordning for dem, som måtte have behov for dette.

Ansager Varmeværk
Jan Bach Pedersen
Bestyrelsesformand

vist 714 gange