fredag 1 apr 2022 - Ansager
1. april: Utraditionel klimaløsning i Ansager
Med øget nedbør år for år vil oversvømmelser blive mere almindelige i de kommende år
Med øget nedbør år for år vil oversvømmelser blive mere almindelige i de kommende år Foto: Karsten Madsen
Gennem flere år har en gruppe Ansager borgere i al hemmelighed mødtes for at diskutere byens fremtidige behov/problemer og deres løsning for at være på forkant med udviklingen.

Ansager er på flere områder førende i Danmark. Her ligger landets største hestehospital. Vi har landets bedste skydebane, 3 lydstudier, Kvie Sø Efterskole (Jyllands eneste af sin art), og er landets første demensvenlige landsbysamfund. Man kan også nævne, at vi nok er den eneste danske lokalitet med mere end 1 times landsdækkende TV hver uge (Mariehaven).

På andre områder ønsker vi også at vise vejen. Nedbørsmængden fra august 2019 til marts 2020 førte til oversvømmelser nær mange søer og åer, og også i år har vi set store mængder vand rundt omkring. Problemet er, at vandet ikke hurtigt nok kan føres væk. Det vil være for dyrt at skabe tilstrækkeligt med reservoirer langs åen til at opbevare overskudsvand, mens åen sørger for at dræne sit opland. Ihvertfald via traditionelle tekniske metoder.

En utraditionel løsning, som samtidig falder inden for grøn omstilling, involverer bævere. Bævere har ved studier i både USA, England og Danmark vist sig at kunne reducere problemer med oversvømning. Ved deres dæmninger hober vand sig op og danner damme. Derved sænkes vandets hastighed, og der dannes fordybninger i bunden af åen. Dæmningerne forhindrer oversvømmelser nedstrøms og skaber samtidig nye vådområder opstrøms.

De 18 bævere, der blev udsat i Klosterheden Skovdistrikt i 1999, er siden blevet til 370, og det har skabt en del uro i området. Vi har aftalt at fjerne en del af deres ”overbefolkning” ved at aftage 50 bævere i første omgang. Ved møder med lodsejerne langs Ansager Å´s ”bifloder” har vi dannet 12 bæverlaug ved de mindre vandløb hos folk, der alle ønskede en dam eller et vådområde på deres ejendom. De 12 steder vil vandafstrømningen hæmmes, og vandstanden nedstrøms dermed blive lavere.

Bæverne vil formere sig og, når de er for mange, af sig selv danne nye kolonier langs de samme eller forbundne vandløb. De nævnte undersøgelser viser desuden, at bævernes aktiviteter skaber større biodiversitet og dynamik i de områder, hvor de bygger og færdes. Dæmninger forhindrer ikke fisk i at vandre op, og yngel i at vandre ned, hvis de forsynes med et overløb. Hele ådalen bliver med tiden et enestående naturområde, som både biologer, naturelskere og turister kan nyde godt af.

I den nye kommuneplan er Ansager allerede udpeget til at stå for flere kommende klimavenlige pilotprojekter.

Klimagruppen

vist 787 gange