tirsdag 8 mar 2022 - Ansager
Generalforsamling i Ansager IF
Onsdag den 30. marts 2022 kl. 18:30 i Skovlund/Ansager Hallen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning
    a) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
    b) Fremlæggelse af budget
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
    a) På valg Lars Guldager Dyhr (modtager ikke genvalg)
        På valg Gitte Solberg (modtager genvalg)
5) Valg af suppleant
6) Valg af revisorer
7) Kåring af Årets Frivillig
8) Evt.

Forslag til behandling under pkt. 3 samt øvrige kandidater skal være formand Birgitte Jakobsen i hænde senest 23. marts 2022 på mail: bjakobsen78@gmail.com

 

Årsmøder

Fodbold afholder årsmøde på stadion klokken 17.00.

Badminton, Håndbold og Gymnastik afholder årsmøde i hallen klokken 17.30.

vist 888 gange