onsdag 2 mar 2022 - Ansager
Generalforsamling i Ansager Arkivs Støtteforening
Tirsdag d. 22. marts kl. 19 på arkivet

Dagsorden iflg. vedtægter.

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Bent Nielsen.

vist 237 gange